header
Moje aktívne plány

header
Aktívny plán

LUNA 83%

Akvizičný plán pre výber a prípravu špecialistov vzťahu so zákazníkmi organizácie LUNA a.s.

Projekt LUNA - mapa plánu

task_alt Úvodné kolo

task_alt Zoznámenie sa s reáliami

task_alt Základné hodnoty zamestnanca

notification_importantMedziľudská komunikácia

history_toggle_off Procesná podpora

history_toggle_off Inovácie a nové riešenia

Detail plánu

header
Aktívny plán

HCM 39%

Interný expertný plán pre inovácie rozvoja ľudského kapitálu

Projekt HCM - mapa plánu

task_alt Propozície

notification_important Prioritizácia vektorov

history_toggle_off Výstupná správa

Detail plánu