Názor na konfliktného klienta

V prípadovej štúdii (Linka) sme sa zoznámili s klientom, ktorého správanie bolo agresívne.
Jeho prístup neumožňoval pracovníčke komunikáciu, nemala priestor na ukľudnenie situácie.
Prosím skúste sformulovať svoj názor na to, ako v takejto situácii postupovať a akým spôsobom postaviť komunikáciu pracovníka, prípadne aké metódy použiť na to aby sa komunikácia ukľudnila a aby klient začal otvorene komunikovať.
Použitie na to prosím metódy o ktorých sme sa rozprávali v predošlom materiáli (Linka).
Očakávame text s Vašim názorom na riešenie a spôsob použitia techník pre komunikáciu s konfliktnou osobou


Späť   Všetok obsah   Ďalej