Zadanie: zapísať svoj názor na hlavnú postavu v článku, v rozsahu aspoň 100 slov.

V článku na Linka na článok sme sa zoznámili s hlavnou postavou.
Opíš ju prosím.


Späť   Všetok obsah   Ďalej